תבור 02-02-2002

מתוך ParaWiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
בעריכה

ועדת בטיחות והדרכה דיווח אירוע מס' 4-2002

תבור 2.2.02


תאור האירוע:


מרחף ותיק ומנוסה, בעל דרגה 4 ובוגר קורס מצבי חירום, המריא בתבור ברוח דרומית מערבית במהירות ממוצעת של כ- 10 קמ"ש, אך בהפרש גדול בין המשבים של עד כ- 15 קמ"ש.

באזור הדרומי של ההר טיפס עם תרמיקה ובהיותו בגובה כ- 850 מ' מצפון מערב למנזר ותוך כדי המשך התירמול החל להיסחף מזרחה.

על פי עדות הנוכחים באתר, הרוח התחזקה והגיעה למהירות עד כ- 40 קמ"ש.

המרחף פנה מזרחה על מנת להתרחק מההר, תוך שהוא ממשיך לצבור גובה.

בהיותו מזרחית להר החל לבצע פניה רחבה שמאלה ותוך כדי כך קרסה

החופה קריסה קדמית מלאה. משיכה קלה בברקסים, והחופה נפתחה, אך

קרסה שוב ומיד לאחר שנפתחה בשנית נכנסה לסיחרור (ספין) תוך כדי פיתול ה V-Lines. דחיפת ה V-lines והרחקתם זה מזה סובבה חזרה את הריתמה ביחס לחופה והמרחף חזר לטיסה מבוקרת.


לקחים:


1. הפרש הגדול מ- 10 קמ"ש בעוצמת המשבים מצביע על אויר מערבולתי ואין להמריא בתנאים אלו.

2. בתנאים טופוגרפים ומטראולוגים מסוימים, ובמיוחד ברוח חזקה, יתכנו מערבולות בהשפעת ההר גם בגובה רב מעליו ולא רק מאחוריו.

3. במידה ועוצמת הרוח גוברת ואין אפשרות לחזור אל קידמת ההר, יש לוותר

    על החזרה ולטוס עם  הרוח הרחק ככל האפשר מההר.

4. אין להתפתות ולנסות לחזור חזרה להר או לטרמל בקירבתו.

5. לאחר קריסה קידמית מלאה, ורק במידה והחופה לא נפתחה מעצמה, יש למשוך

    קלות (כ- 30% ) בברקסים, וזאת רק לאחר שהחופה התייצבה מעל הראש.
    יש לשחרר את הברקסים מיד  עם רגע הפתיחה.

6. במידה ומסיבה כלשהי נוצר פיתול ב V-lines יש לשחררו על ידי דחיפתם של ה V-lines זה מזה.