ParaWiki:הבהרה משפטית

מתוך ParaWiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הסרת אחריות

השימוש באתר זה הנו באחריות המשתמש בלבד.

השימוש במידע הקיים באתר אינטרנט זה הוא על אחריות הגולש בלבד. שימוש כזה טעון זהירות ובדיקה מדוקדקת. יש לציין כי כל מידע הקיים באתר זה ובאתרים אליהם אתר זה מקשר אתר זה נכלל בכלל שנכתב לעיל. אין צוות האתר בעלי האתר, הכותבים, מנהלי האתר המפעלים ו\או כל נושא תפקיד אחר בין במישרין ובין בעקיפין, נושאים באחריות כלשהי לכל תוצאה ו\או פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעקבות שימוש במידע הנמצא באתר זה ו\או במידע שיימצא בעזרת אתר זה.

השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ומעיד על הסכמה לו.

אין האתר או בעליו או מנהליו אחראים על התוכן שמפורסם באתר על ידי גולשים.

צוות האתר חוזר ומזכיר לכולם שחל איסור מוחלט לפרסם באתר תכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, או תכנים אשר נדרש תשלום עבור הורדתם או ביצוע שימוש בהם.

עקב הכמות הגדולה של התכנים המתפרסמים באתר יום יום אין ביכולתה של ההנהלה ובעלי האתר לפקח על התוכן המתפרסם באתר. אי לכך, קיים סיכון של פרסום תוכן מצד הגולשים אשר פוגע בזכויות יוצרים ו\או קניין רוחני של גוף שלישי. צוות האתר מודע לאפשרות זאת, ומוכן לשיתוף פעולה מלא עם בעלי הזכויות, תוך ציות לחוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל, ובהתאם לזאת, מוכנים להישמע לכל פנייה של גורם אשר נפגע, ולדאוג לכך שהתוכן אשר פוגע בו יוסר מן האתר.

מידע באתר

המידע הקיים באתר ניתן כשירות למידע בלבד. הוא בלתי מחייב ואינו ממקור ראשון. המידע אינוי מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש בשיטה כלשהי או במדריך כלשהו. כמו כן מידע זה אינו מהווה בדרך כלשהי עצה בטיחותית, עצה משפטית, חוות דעת מוסמכת, חוות דעת מקצועית ו\או תחליף להתייעצות עם מומחה.

אחריות שימוש

מפעילי האתר, יוצריו, בעליו או מי מצוות העובדים על האתר בצורה ישירה או עקיפה, לא ישאו באחריות כלשהיא כל תוצאה ישירה או תוצאה עקיפה של שימוש במידע שימצאו באתר. חובה לזכור כי כל שימוש בשירות או ציוד - מחייב התייעצות עם מומחה קודם לרכישתו, או לשימוש בו. השימוש באתר כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט במחוז מרכז.

השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ומעיד על הסכמה.