בדיקות טרום טיסה – ממ'ר

מתוך ParaWiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אסף וכתב: טדי גלעד


לפני היציאה מהבית:

1. בדוק מזג אויר ורוח כרגע – אתרי רשת

2. בדוק תחזית לטווח של כמה שעות קדימה

3. בדוק רוח ברום.


באתר:

1. בדוק מזג אויר וכיוון רוח כרגע

2. הגדר כיוון המראה ונחיתה

3. בדוק רוח ברום - כיוון סחיפת עננים, להקות ציפורים.

4. בדוק באיזור למכשולים כגון קווי מתח, עצים גבוהים, בניינים, גדרות, ואויר טורבולנטי שנוצר כתוצאה מהם

5. בדוק את המישור בכיוון ההמראה למניעת מעידה ונפילה (מהמורות, בורות, גרוטאות וכו)


כנף:

1. פרוס כנף לכיוון הרוח, בדוק קרעים ושיירים שהסתבכו במיתרים

2. בדוק מיתרים חופשיים ולא מסובכים

3. בדוק אורך ברקס מתאים להמראה ולטיסה ישרה ואופקית

4. בדוק מצב הריזרים והמיתרים


ריתמה ומנוע:

1. הסר כיסויי מדחף

2. הסר לוחית רשיון רכב במידה והוא מותקן על המנוע

3. בדוק רצועות למתיחה, קרעים והתישנות

4. בדוק חיבורים בין ריתמה למנוע, אבזמים וקרבינות

5. בדוק ספיד בר מחובר נכון ושאינו מפריע

6. בדוק חיבור הרזרבי למסגרת

7. בדוק פין שיחרור רזרבי

8. הרכב מנוע אם צריך, בדוק לחלקים חופשיים, משוחררים, עקומים או שבורים

9. בדוק שהמפלט, המאייד, הברגים, חיבורי המנוע, הפלג והכברלים מעוגנים.

10. בדוק מדחף לפגיעות וסדקים ואיזון

11. בדוק מרווח בין המדחף והמסגרת לאחידות

12. בדוק מצערת לתנועה אחידה ופתיחה וסגירה לכל האורך התנועה


התנעה:

1. ודא שמצב המשנק (צ'וק) הוא כמו שאתה רוצה אותו (פתוח או סגור)

2. ודא שאין אנשים או חפצים בסביבה שיפגעו כתוצאה מההתנעה

3. אחוז במצערת כך שכיבוי המנוע יהיה מהיר ביותר.

4. ודא שאינך לוחץ על המצערת

5. עמוד בצורה יציבה, דרוך על הבר תחתון והיה מוכן להשבתה מיידית (אצבע קרובה למשבת)

6. צעק: "התנעה"

7. התנע את המנוע ולחץ ל ¼ מצערת עד ש"השתעלות" המנוע תפסק.

8. אל "תריץ" את המנוע על הקרקע, רק כשהוא על הגב (בדיקה של העלאה והורדת סל״ד, בדיקות חום ראש מנוע, מד סל״ד וכו', רק על הגב)

8. כבה מנוע


התחברות למנוע:

1. ודא וריו על מופעל לוח המכשירים (אם אתה טס עם ואריו)

2. ודא מצלמה במצב צילום (אם יש מצלמה)

3. ודא שאתה לבוש בהתאם לצורך (קר? חם?)

4. ודא שאין לך חפצים חופשיים שיעופו למנוע

5. ודא שהקסדה רכוסה, מחוברת למכשיר הקשר והמכשיר מופעל

6. בצע בדיקת קשר

7. קח מנוע על הגב

8. ודא שרצועות הכתפים והחזה מונחות נכון ולא הדוקות מדי

9. ודא ריתמה מכוונת כיאות.

10. ודא ידית רזירבי בטווח העין וזמינה למשיכה ביד

11. ודא שהריזרים מחוברים כיאות והטרימרים (אם קיימים) במקום הנכון

12. ודא שהקרבינות נעולות

13. ודא שאין חפצים חופשיים שעלולים להמשך לפרופלור

14. התחל תהליך התנעה, חימום מנוע, בדיקת סלד מלא והמראה.